Dbamy o Twój biznes

Pomagamy szybko i profesjonalnie

Obsługa prawna w IT - zadania

Sektor IT charakteryzuje się dużymi różnicami w poziomie świadomości prawnej poszczególnych przedsiębiorców. Jedni traktują kwestie formalne bardzo poważnie, wychodząc z założenia, że każdy biznes musi mieć solidne fundamenty, inni całkowicie je lekceważą – czasem z braku odpowiedniej wiedzy, czasem zaś podejmując świadomą decyzję o „życiu chwilą” i kapitalizowania zysku tak długo jak jest on generowany. Z oczywistych względów uważamy, że obsługa prawna IT jest konieczna a bez niej, budowane nakładem znacznych przecież kosztów i dużego wysiłku przedsiębiorstwo, przeobraża się co najwyżej w kolosa na glinianych nogach, którym zachwiać może pierwszy poważny konflikt ze strategicznym klientem czy kontrola odpowiednich organów państwowych.

Prawnicy są w branży IT nieraz nielubiani. Traktowani są jako hamulcowi, przeszkadzający w „robieniu biznesu”. My uważamy natomiast, że każdy dobry samochód potrzebuje hamulców i zbyt szybka, nierozsądna jazda zawsze grozi katastrofą. Jakie są więc podstawowe zadania obsługi prawnej IT? Wymienić można tu m. in:

  • dbanie o przyzwoitą treść umów zawieranych z klientami – ich zgodność formalnoprawną, ochronę interesów dostawcy usługi, pomoc w negocjacjach prowadzonych z klientami;

  • przygotowanie i pilnowanie należytej treści umów z personelem – zarówno z pracownikami, jak i – zresztą być może tym bardziej – z kontraktorami;

  • zabezpieczenie praw własności intelektualnej Klienta zlecającego obsługę prawną;

  • opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulaminów i polityk – w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, przeciwdziałania korupcji, kodeksów postępowania – coraz częściej wymaganych przez klientów;

  • pilnowanie zasad zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych personelu własnego, kontraktorów, klientów, ich personelu oraz innych osób;

  • bieżące doradztwo w przypadku wszelkich wątpliwości natury prawnej pojawiających się na co dzień w prowadzeniu biznesu (choćby w zakresie wymaganej formy prawnej dokumentacji, terminów rozwiązania umów, roszczeń wynikających z umowy dla obu jej stron);

  • dbanie o bezpieczeństwo osób zarządzających Klientem – wielu członków zarządu nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności z jaką wiąże się sprawowana przez nich funkcja i są przekonani, że skoro działają w formie sp. z o.o., nic wielkiego im nie grozi. Są oni w tym często upewniani przez szeregowy personel, który w pogoni za premiami i prowizjami chce „robić biznes”.

Obsługa prawna branży IT nie może być oczywiście sformalizowana i należy ją dostosować do międzynarodowego środowiska pracy, wysokich oczekiwań klientów, krótkich terminów realizacji. Pamiętać należy nie tylko o przepisach prawa, ale również o problemach natury biznesowej i – tam gdzie to możliwe – zwracać  na nie uwagę Klientowi oraz pomagać w ich rozwiązaniu.

Nasze dotychczasowe, bogate już, doświadczenie we wspieraniu Klientów z branży IT, pokazuje, że sektor ten staje się na wielu poziomach coraz bardziej wymagający. Umowy z klientami najeżone są nierzadko bardzo ryzykownymi zapisami, z których znaczenia przedsiębiorcy nie zdają sobie czasem sprawy (różnice pomiędzy wypowiedzeniem umowy a odstąpieniem od niej, różnice w zakresie odpowiedzialności dostawcy usługi body leasing a managed service, wymogi dotyczące skutecznego nabycia praw autorskich, rozróżnienie pomiędzy spółką a osobami działającymi w jej imieniu, wymogi w zakresie formy prawnej określonych czynności prawnych, których obchodzenie kończy się nieważnością umowy – np. w zakresie transferu praw autorskich).

Parafrazując znany dowcip o niewidomym na torze przeszkód, który na pytanie o możliwość jego pokonania odpowiada „nie widzę przeszkód”, my przeszkody i inne problemy dostrzegamy, pomagamy w ich pokonywaniu i rozwiązywaniu jeszcze zanim nastanie konieczność radzenia sobie ze skutkami ich zignorowania.


Wpisy powiązane:

Outsourcing usług IT

Outsourcing personelu IT

Ochrona informacji poufnych w IT

Workation w branży IT

Managed service vs body leasing

Test przedsiębiorcy w branży IT

Rekrutacja w IT - dane osobowe

Data publikacji: 03.10.2021.

Kontakt

Borek Doliński Radcowie Prawni spółka jawna

ul. Grunwaldzka 224b/9, 60-166 Poznań

office@bdrp.pl

[0048] 530 001 500 // 510 551 991

O nas

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT.

Oferujemy najwyższą jakość świadczonego wsparcia prawnego, wysoką responsywność i osobiste zaangażowanie wspólników Kancelarii.