Wspieramy naszych Klientów nie tylko w samym sporze sądowym, ale także na etapie go poprzedzającym oraz na etapie egzekucji roszczeń.

Powierzenie sporu prawnego kancelarii prawnej pozwala przedsiębiorcy:

  • ograniczyć ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia sporu;
  • odciążyć przedsiębiorcę oraz jego pracowników od czasowego i merytorycznego zaangażowania w spór;
  • bronić swoich praw przy zachowaniu wymogów proceduralnych wynikających z przepisów prawa;
  • spojrzeć na spór oczami niezależnego doradcy, co ułatwia znalezienie rozwiązania sporu oraz antycypację stanowiska i zarzutów drugiej strony sporu.

Naszym klientom oferujemy:

  • zaangażowanie w polubowne rozwiązywanie sporów - pozwalające ograniczyć czas i koszty związane z sądowym dochodzeniem roszczeń;
  • reprezentację przed sądem - przy dbałości o sprawny przebieg postępowania sądowego oraz obronę stanowiska Klienta w sporze przy zachowaniu obowiązujących procedur;
  • reprezentację przed komornikiem - zmierzającą do wyegzekwowania zadłużenia od dłużnika lub obrony praw Klienta podlegającego egzekucji komorniczej.

Wsparcia prawnego udzielamy zawsze w sposób możliwie sprawny i transparentny dla Klienta. Doradzając podjęcie stosownych kroków prawnych mamy na względzie zawsze interes naszego Klienta - w tym ewentualne koszty jakie ponieść może w związku z podjęciem kroków prawnych oraz szanse pozytywnego zakończenia sporu sądowego.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Spory prawne | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz