Udzielamy wsparcia prawnego dotyczącego wszelkich kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników.

Korzystanie przez pracodawcę z wsparcia prawnego ułatwia:

  • właściwe ukształtowanie treści umów o pracę;
  • wywiązanie się z obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy mocą kodeksu pracy oraz powiązanych aktów prawnych;
  • przygotowanie rzetelnego i bezpiecznego regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz premiowania;
  • stosowanie profilaktyki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej;
  • obronę interesów pracodawcy w sporach prawnych z pracownikami.

Naszym klientom oferujemy:

  • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników - w szczególności treści umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania;
  • wsparcie we wdrażaniu procedur antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych - pozwalających ograniczyć potencjalne niekorzystne konsekwencje związane z mobbingiem lub dyskryminacją pracowników;
  • wsparcie w zgodnym z prawem i bezpiecznym dla pracodawcy rozwiązywaniu umów o pracę - co ograniczy liczbę postępowań przed sądami pracy oraz wzmocni pozycję prawną pracodawcy w razie uwikłania go w spór sądowy;
  • reprezentację w sporach prawnych z pracownikami - ograniczającą zaangażowanie czasowe i merytoryczne pracodawcy w takie spory oraz pozwalającą na obronę interesu pracodawcy przy uwzględnieniu procedur sądowych.

Wsparcia prawnego udzielamy zawsze w sposób możliwie transparentny dla Klienta. Doradzając podjęcie stosownych kroków prawnych przedstawiamy konsekwencje wiążące się z takimi krokami i szacujemy ryzyko prawne związane z ich podjęciem.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Prawo pracy | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz