Obsługa prawna branży IT

Obsługa prawna branży IT wymaga dostosowania do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Specyfika ta przejawia się w szczególności w uwarunkowaniach takich jak: praca z klientem anglojęzycznym, praca w różnych strefach czasowych, szerokie korzystanie z home office, dynamiczne zmiany zapotrzebowania na wyspecjalizowany personel będący w stanie zrealizować powierzone mu działania.

Obsługa prawna branży IT wymaga również specjalistycznej wiedzy prawnej, wychodzącej naprzeciw potrzebom wynikającym z umów zawieranych elektronicznie z kontrahentami z całego świata, ochronie praw autorskich przysługujących Klientowi oraz wyzwaniom w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Klienta.

Dla sprawnej i skutecznej obsługi prawnej branży IT konieczne jest również zrozumienie pragmatycznego podejścia Klienta, mającego zwykle na celu maksymalną koncentrację na prowadzonym biznesie i szybką oraz sprawną realizację otrzymanych zleceń.

Kompleksowa obsługa prawna branży IT niemożliwa jest również bez podstaw wiedzy informatycznej, zrozumienia podstawowych zasad działania systemów informatycznych, sieci informatycznych, oprogramowania oraz sprzętu wykorzystywanego przez Klienta w codziennej pracy.

Rozumiemy powyższe potrzeby i wychodzimy im naprzeciw. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej branży IT, w szczególności w zakresie projektowania i weryfikacji umów zawieranych przez naszych Klientów oraz ochrony przetwarzanych przez nich danych osobowych. W wysoce konkurencyjnym otoczeniu biznesowym dbamy o interesy naszych Klientów zarówno w relacjach z ich klientami, jak i kontraktorami mającymi wesprzeć realizowane projekty.

W ramach prowadzonej przez nas obsługi prawnej podmiotów z branży IT oferujemy m.in.:

  • przygotowywanie i weryfikację umów zawieranych przez naszych Klientów;
  • dbanie o odpowiedni zakres odpowiedzialności naszego Klienta w projektach typu body leasing oraz managed service;
  • szerokie wsparcie w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych;
  • wsparcie w zakresie prawa autorskiego – w szczególności ochrony praw autorskich naszych Klientów przysługujących im do utworów wytworzonych przez zatrudniony przez nich personel;
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej przez naszych Klientów;
  • wsparcie prawne w prawidłowym układaniu relacji z pracownikami, współpracownikami i kontrahentami;
  • reprezentację naszych Klientów w prowadzonych przez nich sporach prawnych.

Dzięki nabytemu doświadczeniu rozumiemy specyfikę obsługi prawnej branży IT i świadczymy ją sprawnie oraz skutecznie.

Obsługa prawna IT | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Trójmiasto