Dbamy o Twój biznes

Pomagamy szybko i profesjonalnie

Obsługa korporacyjna spółek

Na kwestie związane z organizacją wewnętrzną i zarządzaniem spółką patrzymy czterowymiarowo:

  • przez pryzmat potencjalnych sporów pomiędzy wspólnikami spółki lub członkami organów spółki,
  • przez pryzmat takiego uregulowania struktury wewnętrznej spółki by funkcjonować mogła ona możliwie sprawnie,
  • przez pryzmat wypełniania przez spółkę ciążących na niej obowiązków rejestrowych,
  • i wreszcie, przez pryzmat ważności i skuteczności prawnej czynności podejmowanych przez spółkę.

Przy podejmowaniu decyzji o założeniu spółki przyświecał Ci na pewno jeden cel: sprawnie prowadzić zamierzony biznes. By było to możliwe, spółka ta musi "działać". Wspólnicy spółki i członkowie jej organów powinni mieć wyraźnie rozdzielone zakresy kompetencji, wiedzieć muszą co wchodzi w zakres ich obowiązków a czego robić im nie wolno. Powinni mieć świadomość, że bez dochowania przewidzianych prawem formalności podejmowane przez spółkę czy jej organy czynności okazać mogą się nieważne - co może mieć przecież druzgocące skutki i rozłożyć na łopatki nawet najlepiej przemyślany biznes.

Stosowanie się do powyższych zasad i poszerzenie ich o rzetelny audyt, niezbędne są przy wszelkich korporacyjnych fuzjach oraz przekształceniach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawie spółek, zapraszamy do lektury naszych publikacji.

Chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz lub zadzwoń.

Kontakt

Borek Doliński Radcowie Prawni spółka jawna

ul. Macieja Palacza 96/1, 60-274 Poznań

office@bdrp.pl

[0048] 530 001 500 // 510 551 991

O nas

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT.

Oferujemy najwyższą jakość świadczonego wsparcia prawnego, wysoką responsywność i osobiste zaangażowanie wspólników Kancelarii.