Umowa na czas określony vs umowa na czas nieokreślony.

Przedsiębiorca nie zawsze przywiązuje należytą uwagę do czasu, na jaki wiąże się umową handlową. Najczęściej popełnianym błędem jest zawieranie umów na zupełnie losowo wyznaczony okres pomimo braku planu co do tego, jak długo będziemy chcieli współpracować z kontrahentem. Rolą profesjonalnej obsługi prawnej jest pomoc w podjęciu decyzji czy umowę zawrzeć na czas określony, czy nieokreślony.

Zaletą umowy zawartej na czas nieokreślony jest zasadniczo elastyczność co do możliwości jej wypowiedzenia. Wypowiadanie umów B2B zawartych na czas nieokreślony rzadko kiedy jest w jakikolwiek sposób ograniczane. Do nielicznych wyjątków w tym zakresie należy umowa agencyjna, w przypadku której kodeks cywilny przewiduje minimalne dopuszczalne okresy jej wypowiedzenia przez zleceniodawcę.

W przeciwieństwie do umowy zawartej na czas nieokreślony, główną zaletą umowy na czas określony jest jej stabilność i przewidywalność co do zakresu i czasu trwania współpracy z kontrahentem. Zaleta ta determinuje często decyzję przedsiębiorcy i przeważa o zawarciu umowy na czas określony. Określony czas obowiązywania umowy jest jednakże bronią obosieczną. Nie tylko zabezpiecza nas przed zbyt szybkim zerwaniem współpracy przez kontrahenta, ale zobowiązuje nas jednocześnie do pozostawania w takiej współpracy przez określony czas. Bezpodstawne przedwczesne zerwanie takiej współpracy narazić może przedsiębiorcę na odpowiedzialność odszkodowawczą względem kontrahenta, a w przypadku niektórych typów umów, oświadczenie o przedterminowym wypowiedzeniu umowy będzie po prostu nieskuteczne i nie doprowadzi do rozwiązania umowy. Częstokroć niewystarczająca będzie przy tym prosta klauzula umowna przewidująca możliwość wypowiedzenia umowy przed upływem okresu, na który umowa została zawarta. W sformułowaniu zapisu właściwie zabezpieczającego przedsiębiorcę pomóc będzie mógł radca prawny.

Jaką decyzję podjąć powinien więc przedsiębiorca? Profesjonalna obsługa prawna zweryfikuje na czym polegać ma współpraca i jak długo prowadzić ją zamierza Klient. Odpowiedzi na dwa w/w pytania pozwolą rozstrzygnąć dylemat co do tego jaką zawrzeć umowę. W niektórych przypadkach warto poszukać rozwiązania pośredniego, które może okazać się optymalne w danej sytuacji. Polegać może ono np. na zawarciu umowy na czas nieokreślony z jednoczesnym zobowiązaniem Stron do nie rozwiązywania współpracy w określonym czasie od zawarcia umowy.

Wpisy powiązane:

Przygotowanie umowy - najczęstsze błędy.

Wypowiedzenie umowy - najczęstsze błędy.

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę.

Okres obowiązywania umowy.

Skuteczne rozwiązanie umowy najmu.

Wypowiedzenie umowy na czas określony.

Data publikacji: 30.06.2018.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Obsługa prawna firmy | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz