Bieżące wsparcie prawne w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu przetwarzania danych osobowych w zgodzie z RODO.

Celem świadczonego przez nas wsparcia jest:

 • zapewnienie możliwie pełnej zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO;
 • utrzymanie i doskonalenie działania systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Klienta.

Bez bieżącego wsparcia prawnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych:

 • bardzo trudno o skuteczne zarządzanie systemem ochrony danych osobowych w organizacji;
 • istnieje duże ryzyko pominięcia szeregu obowiązków stwierdzonych w toku działań audytowych lub planie zarządzania ryzykiem (jak np. określenie zakresu upoważnień do przetwarzania danych osobowych czy podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych);
 • łatwo o narażenie administratora na ryzyko dopuszczenia się wielu naruszeń ochrony danych osobowych, w tym np. błędne określenie zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych.

Świadczone przez nas usługi bieżącego wsparcia prawnego w zakresie RODO obejmują m.in.:

 • informowanie Klienta i jego personelu przetwarzającego dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz krajowych przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych;
 • doradzanie Klientowi i członkom jego personelu w podejmowaniu decyzji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • monitorowanie zmian krajowych przepisów regulujących ochronę danych osobowych i dostosowywanie przedsiębiorstwa Klienta do nowych wymogów prawnych;
 • udzielenie wsparcia prawnego w postępowaniu dotyczącym wystąpienia przypadków naruszenia danych osobowych;
 • negocjowanie w imieniu Klienta umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • identyfikację roli, w jakiej Klient występuje w procesach przetwarzania danych osobowych i podstaw prawnych w oparciu o które przetwarzać może dane osobowe.

Zakres naszych usług dotyczących szeroko rozumianego wsparcia Klienta w utrzymaniu i rozwoju  zgodnego z RODO systemu przetwarzania danych osobowych dostosowujemy do możliwości i zapotrzebowania konkretnego Klienta.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

RODO | Kancelaria prawna Poznań