Prowadzenie działalności gospodarczej z reguły wiąże się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Celem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest:

 • zalegalizowanie powierzania administrowanych przez administratora danych osobowych podmiotom trzecim;
 • określenie zasad przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez zewnętrznego kontrahenta.

Typowymi usługami wymagającymi zawarcia umowy powierzenia są:

 • usługi hostingowe;
 • usługi księgowe;
 • usługi prawne;
 • usługi serwisu IT.

Bez przygotowania rzetelnej umowy powierzenia, niezwykle trudno o:

 • wykazanie legalności ujawnienia danych na zewnątrz organizacji, co grozi negatywnymi konsekwencjami zarówno dla administratora, jak i podmiotu, któremu ujawnił on dane osobowe;
 • sprawowanie kontroli nad sposobem przetwarzania przez kontrahenta powierzonych mu danych osobowych;
 • egzekwowanie od kontrahentów odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie powierzonych im danych osobowych.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

 • sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych uwzględniających specyfikę współpracy z danym kontrahentem;
 • weryfikację umów powierzenia otrzymanych przez Klienta od jego kontrahentów;
 • prowadzenie bieżących negocjacji z podmiotami zewnętrznymi w przedmiocie powierzenia danych do przetwarzania oraz konsultacje w tym zakresie.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

RODO | Kancelaria prawna Poznań