Szkolenia umożliwiają zapoznanie personelu z podstawowymi zasadami ochrony danych osobowych.

Celem szkoleń jest:

  • zapoznanie personelu z podstawowymi zasadami ochrony danych osobowych;
  • zapoznanie personelu z podstawowymi zasadami przetwarzania danych osobowych;
  • umożliwienie egzekwowania od personelu właściwego postępowania z danymi osobowymi;
  • umożliwienie wykazania powyższego przed organem nadzorczym (PUODO).

Bez przeprowadzenia szkoleń, niezwykle trudno o:

  • zrozumienie przez personel wagi zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
  • zrozumienie przez personel podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych;
  • wdrożenie zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przygotowanej dokumentacji regulującej te zasady;
  • wykazanie przed organem nadzorczym podjęcia przez administratora dostatecznych starań mających na celu ochronę danych osobowych.

Szkolenie może być przeprowadzone:

  • na etapie wstępnym wdrożenia;
  • jako ostatni etap procesu przygotowywania przedsiębiorcy do wymogów RODO;

...przy czym zalecanym jest by personel został przeszkolony w zakresie stosowania podstawowych zasad postępowania z danymi osobowymi określonych w dokumentacji przygotowanej przez przedsiębiorcę, co możliwe jest w sposób oczywisty dopiero po przygotowaniu takiej dokumentacji. Szkolenia przeprowadzane w oderwaniu od dokumentacji regulującej zasady przetwarzania danych osobowych oraz w oderwaniu od zabezpieczeń, które postanowił wdrożyć przedsiębiorca w ramach przygotowanego planu zarządzania ryzykiem, mają charakter abstrakcyjny i mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.

UWAGA! Wbrew pojawiającym się nieraz pogłoskom, szkolenia personelu nie są bezwzględnym obowiązkiem wynikającym z RODO. Są natomiast ważnym elementem systemu ochrony danych osobowych - jednym z kluczowych zabezpieczeń organizacyjnych pozwalających na redukcję ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

RODO | Kancelaria prawna Poznań