Przepisy RODO w niektórych wypadkach nakładają obowiązek wyznaczenia Inspektora ochrony danych (IOD).

Celem wyznaczenia Inspektora ochrony danych jest:

  • spełnienie obowiązku prawnego nałożonego przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
  • usprawnienie działania systemu ochrony danych osobowych w organizacji;
  • zapewnienie profesjonalnego zarządzania danymi osobowymi przez administratora;
  • podwyższenie poziomu ochrony danych osobowych w organizacji.

Bez wyznaczenia IOD:

  • podmiot zobowiązany naraża się na odpowiedzialność sięgającą do 10 mln euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego;
  • trudniej o skuteczne zarządzanie systemem ochrony danych osobowych w organizacji;
  • brak najczęściej w organizacji osoby posiadającej podstawową choćby wiedzę w przedmiocie ochrony danych osobowych, co naraża organizację na ryzyko dopuszczenia się wielu naruszeń ochrony danych osobowych.

Świadczone przez nas usługi w zakresie outsourcingu funkcji IOD u Klienta obejmują:

  • informowanie Klienta i jego personelu przetwarzającego dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz krajowych przepisów regulujących ochronę danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania RODO oraz polskich krajowych przepisów regulujących ochronę danych osobowych;

Zakres usług dotyczących pełnienia funkcji IOD dostosowujemy do możliwości i zapotrzebowania konkretnego Klienta. Więcej o sytuacjach, w których wyznaczenie IOD jest obowiązkowe można przeczytać klikając tutaj.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

RODO | Kancelaria prawna Poznań