Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) sąd orzekający rozwód orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd nie będzie orzekał o winie jedynie na zgodne żądanie rozwodzących się małżonków. Orzekanie o winie ma swoje zalety, jak i wady.

Sąd orzekający rozwód może zdecydować, że:

  1. żadne z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia;
  2. wyłącznie winnym rozkładu pożycia jest jedno z małżonków;
  3. obydwoje małżonkowie ponoszą winę w rozkładzie pożycia.

Ważną zasadą jest to, że sąd nie stopniuje winy małżonków, co oznacza, iż nie orzeka o tym kto jest bardziej winnym, a kto mniej winnym rozkładu pożycia. Skutkuje to tym, że w przykładowej sytuacji, w której mąż bije żonę oraz ją zdradza, żona zaś jest oziębła i nie okazuje mężowi uczuć, obydwoje małżonkowie ponoszę winę w rozwodzie (oczywiście o ile żona nie wykaże, że jej oziębłość jest skutkiem bicia i niewierności małżonka). Jest tak pomimo tego, iż bardziej drastycznych przewinień dopuszczał się mąż. Sąd nie może orzec, iż mąż jest „bardziej winnym” rozwodu.

Warto pamiętać, iż przepisy KRO mówią o „winie w rozkładzie pożycia”. Oznacza to, że o winie małżonka stanowić mogą jedynie takie jego zachowania, których dopuścił się on jeszcze w czasie gdy pożycie to trwało (przed rozpadem więzi małżeńskich). Jeśli więc małżonkowie szanują się, nie dopuszczają się względem siebie nadużyć, jednakże rozpadają się ich więzi małżeńskie, przestają czuć się do siebie przywiązani, jedno z małżonków wyprowadza się i dopiero wtedy jedno z małżonków nawiązuje romans, romans ten nie będzie stanowił o winie tego małżonka. Został on bowiem nawiązany już po rozpadzie pożycia małżonków i nie ma tu znaczenia, że rozwód nie został jeszcze orzeczony.

Odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego przypisać można małżonkowi za takie jego zachowania, które prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami oraz są przez niego zawinione. Nie można więc obwiniać ciężko chorego lub niepełnosprawnego małżonka za brak utrzymywania pożycia seksualnego z małżonką.

Przykładowe przyczyny mogące skutkować obwinieniem małżonka za rozpad pożycia małżeńskiego to: przemoc (zarówno fizyczna jak i psychiczna), alkoholizm, pijaństwo, narkomania, zaniedbywanie obowiązków domowych, brak przyczyniania się do utrzymania rodziny, istotna zmiana światopoglądu lub wyznania małżonka, brak utrzymywania pożycia seksualnego z współmałżonkiem, niewierność (przy czym zdrady można dopuścić się również słownie – np poprzez prowadzenie intymnych rozmów przez telefon lub za pomocą internetu).

W jednym z kolejnych wpisów omówimy zalety oraz wady związane z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.


[publikacja: listopad 2017].


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski, a w szczególności z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.