Zgodnie z art. 57 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO), na zgodny wniosek małżonków sąd zaniecha orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Przyjmuje się wtedy, że żaden z małżonków nie ponosi winy rozkładu pożycia, co kreuje sytuację prawną w sposób odmienny od orzeczenia rozwodu z winy obojga małżonków.

Rezygnacja z orzekania o winie ma zarówno pewne zalety, jak i może okazać się dla małżonka niekorzystną.

ZALETY BRAKU ORZEKANIA O WINIE:

  1. Szybkość - rozwód bez orzekania o winie z reguły trwa znacznie krócej, może zakończyć się nawet na jednej rozprawie;
  2. Unikanie konfliktu – zaniechanie orzekania o winie pomaga małżonkom rozstać się w zgodzie i uniknąć nierzadko bardzo ostrych konfliktów w ramach ustalania kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego;
  3. Koszty – w przypadku zgodnego wniosku o zaniechanie orzekania o winie sąd zwraca powodowi połowę wpisu od pozwu rozwodowego.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BRAKIEM ORZEKANIA O WINIE:

  1. W zakresie alimentów – należy zwrócić uwagę na skutki wskazane w art. 60 KRO, który uzależnia możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od byłego współmałżonka od winy lub braku winy w rozkładzie pożycia (chodzi tu o roszczenia alimentacyjne byłego współmałżonka, a nie wspólnych dzieci byłych współmałżonków);
  2. W zakresie dziedziczenia – zgodnie z art. 940 §1 Kodeksu cywilnego małżonek jest wyłączony od dziedziczenia jeśli spadkodawca (zmarły współmałżonek) wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy tego małżonka, a żądanie to było uzasadnione;
  3. W zakresie praw rodzicielskich – należy pamiętać, że uznanie jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może mieć wpływ (w zależności od tego na czym polegała wina małżonka) na rozstrzygnięcia sądu w zakresie władzy rodzicielskiej oraz prawa do kontaktów tego małżonka ze wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodników.

Jak więc widać, wybór tego, czy warto zrezygnować z orzekania o winie, uzależniony jest od okoliczności danej sprawy. Decyzję w tym zakresie warto zawsze skonsultować z radcą prawnym lub adwokatem.


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria prawna Poznań

Rozwód Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz.