Elementem wyroku rozwodowego, który budzi często największe emocje, jest orzeczenie w przedmiocie zasad utrzymywania kontaktów rozwodzących się małżonków z ich niepełnoletnimi dziećmi. Zgodnie z art. 58 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) sąd musi w sprawie o rozwód podjąć rozstrzygnięcie o kontaktach rodziców z dziećmi.

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego z rodziców. Rozwodzący się małżonkowie nierzadko zapominają o tym i występują o jak najszersze kontakty z dzieckiem, mimo tego, że nie zawsze będą w stanie utrzymywać te kontakty na poziomie ustalonym przez sąd. Przy rozwodzie najczęściej rządzą emocje, a zasady na jakich rozwodzącym się małżonkom przysługiwać będzie prawo kontaktu z dzieckiem wywołują nie tylko ogromne emocje, ale i również dotykają ambicji rozwodników ("nie jestem przecież gorszym rodzicem").

W zdecydowanej większości przypadków rozwodzący się małżonkowie nie mieszkają już razem i sąd orzeka, iż wspólne dzieci rozwodników mają zamieszkać razem z jednym z rodziców (najczęściej jest to matka). Najczęściej również rodzice są w stanie porozumieć się co to tego, które z nich ma być głównym opiekunem dzieci. Więcej problemów przysparza ustalenie harmonogramu spotkań drugiego z rodziców z dziećmi oraz zasad na jakich spotkania te mają się odbywać. Problemem jest bowiem nie tylko to jak często odbywać mają się spotkania, ale również jak długo mają trwać, gdzie mają mieć miejsce i w czyjej obecności. Kwestie te należy starannie uregulować i warto w tym zakresie zasięgnąć wsparcia prawnego ze strony radcy prawnego posiadającego doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu prawa rodzinnego.

Problemy, o których małżonkowie nie myślą często w emocjach związanych z rozwodem, pojawiają się bardzo często już na etapie egzekwowania kontaktów z dziećmi. Gdzie ma mieć miejsce spotkanie? Kto może być przy nim obecny? O której godzinie dziecko ma wrócić do domu? Kto ma ponosić koszty pobytu dziecka w miejscu zamieszkania drugiego z rodziców (odzież, kosmetyki, zabawki)? Co zrobić jeśli ustalony w wyroku rozwodowym termin spotkania jest niemożliwy do dotrzymania dla któregoś z rodziców lub gdy np. dziecko zachoruje? Są to pytania, które po raz pierwszy padają najczęściej już po rozwodzie i po uprawomocnieniu się rozstrzygnięć sądowych w zakresie kontaktów z dzieckiem. Jeśli rodzice dziecka utrzymują dobre relacje, będą najczęściej w stanie rozwiązać w/w dylematy. Najczęściej jednak rozwiedzeni małżonkowie obdarzają się negatywnymi uczuciami i częstokroć wolą uprzykrzyć swojemu byłemu małżonkowi życie, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Zdarzają się bowiem sytuacje, że ojciec stawia się w miejscu zamieszkania dziecka by zabrać je na weekend do swojego miejsca zamieszkania i oczekuje od matki dziecka, że przygotuje dla niego pełną wyprawkę - łącznie np. z kosmetykami i zabawkami. Z drugiej strony, nie tak rzadkimi są sytuacje, w którym matka opiekująca się na co dzień dzieckiem nie pozwala ojcu na spotkanie z nim w terminie wyznaczonym przez sąd ze względu na chorobę dziecka i nie godzi się na uzgodnienie jakiegoś późniejszego terminu, w którym ojciec będzie mógł nadrobić stracone spotkanie. Sytuacji konfliktowych jest tak wiele jak wiele jest rozbitych rodzin, stąd warto by już na etapie sprawy rozwodowej określić w możliwie precyzyjny sposób zasady kontaktu rodziców z dzieckiem. Najlepiej jeśli obie strony reprezentowane są przez profesjonalnych pełnomocników - radców prawnych lub adwokatów, którzy pomagają w wystudzeniu negatywnych emocji i wypracowaniu rozwiązania najlepszego z punktu widzenia obojga małżonków oraz ich dzieci.

Jak już wskazane zostało na wstępie, pamiętać należy również o tym, iż jeśli sąd postanowi, że rodzic ma się spotykać z dzieckiem w każdy wtorek, to jest to nie tylko prawo rodzica, ale również jego obowiązek. Rodzic powinien tak ustawiać harmonogram swego tygodnia, by zawsze mieć czas na spotkanie z dzieckiem. Zaniedbywanie spotkań, do których zobowiązał sąd, prowadzić może zarówno do uszczuplenia uprawnień w tym zakresie, jak i do ograniczenia. bądź nawet pozbawienia, władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicowi nad jego dzieckiem.


radca prawny Krzysztof Doliński | tel. 530 001 500 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria prawna Poznań

Rozwód Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz.