UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA:

Nasza kancelaria oferuje Klientom kompleksowe i wyspecjalizowane doradztwo w zakresie oddłużania konsumentów. W naszej ofercie mieści się zarówno pomoc prawna w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i postępowaniu po ogłoszeniu upadłości, jak również szerokie wsparcie w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia.

Doradzamy naszym Klientom, którzy stali się niewypłacalni, w jaki sposób mogą oni skutecznie skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Jednocześnie dokonujemy wnikliwej i rzetelnej analizy każdego przypadku niewypłacalności, uczciwie oceniając szanse na ogłoszenie przez dłużnika upadłości.

Nasza pomoc nie ogranicza się jedynie do przygotowania na rzecz Klienta wniosku o ogłoszenie upadłości, bowiem pomagamy naszym Klientom przejść przez wieloetapową procedurę oddłużeniową, reprezentując ich przed sądem upadłościowym, sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami oraz składając pisma procesowe w toku postępowania upadłościowego. Dbamy nie tylko o to, by konsument zyskał szansę na oddłużenie, ale dążymy konsekwentnie do tego, by uwolnienie od zadłużenia stało się faktem i znalazło wyraz w orzeczeniu sądu o umorzeniu zobowiązań upadłego.

Oferujemy również szereg skutecznych rozwiązań tym osobom, które z różnych względów nie spełniają wymogów do ogłoszenia upadłości. Nasz zespół specjalizuje się w znajdywaniu alternatywnych rozwiązań wobec upadłości konsumenckiej, oferując Klientowi m.in. reprezentację w negocjacjach z wierzycielami, w tym w szczególności z firmami windykacyjnymi.

Osoby, które pragną dowiedzieć się więcej na temat upadłości konsumenckiej zapraszamy do lektury naszych publikacji, które znajdą Państwo w dolnej sekcji niniejszej strony oraz pod niniejszym linkiem.


radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Kancelaria prawna Poznań