PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO WARSZAWA

Podstawową zasadą sądowych postępowań o podział majątku wspólnego małżonków jest to, iż prowadzone są one już po rozwodzie, przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia wspólnego majątku małżonków. W przypadku gdy sąd rozwodowy (którym w I instancji jest zawsze sąd okręgowy) zezwoli jednak na przeprowadzenie podziału wspólnego dorobku w ramach postępowania rozwodowego, wówczas sprawa rozpoznana zostanie przez ten właśnie sąd okręgowy (pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu).

Jeśli pomiędzy małżonkami panuje zgoda co do zasad podziału majątku wspólnego, podziału dokonać można również przed notariuszem. Czasem zasadne okazać się może zawarcie umowy przedwstępnej regulującej zasady podziału majątku wspólnego. Może to mieć miejsce szczególnie wówczas gdy rozwód oraz podział majątku wspólnego są niejako „transakcją wiązaną” – gdy np. współmałżonek godzi się na rozwód bez orzekania o winie w zamian za korzystne dla siebie zasady podziału majątku wspólnego.

Nasz kontakt z Klientem rozpoczyna się niemal zawsze od osobistego spotkania, w ramach którego omawiamy sytuację prawną klienta i wybieramy optymalną w danej sytuacji formę przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. W pewnych przypadkach nasze wsparcie może również pomóc w osiągnięciu porozumienia ze współmałżonkiem, co pozwoli na wypracowanie zasad zgodnego podziału majątku wspólnego. Kolejnymi etapami wsparcia są przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym – o ile okaże się ono w danej sytuacji niezbędne.

Więcej o prawie rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii postępowań rozwodowych, piszemy na naszym blogu.

Osoby zainteresowane współpracą i uzyskaniem naszego wsparcia prawnego zapraszamy do kontaktu:

  • telefonicznie pod numerami: 510 551 991 (Paweł), 530 001 500 (Krzysztof), 61 22 333 20 (biuro).

  • mailowo pod adresami: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Rozwód | Kancelaria prawna Warszawa