PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO POZNAŃ

Podział majątku wspólnego nastąpić może przed sądem lub notariuszem. Postępowanie sądowe w przedmiocie podziału majątku wspólnego jest konieczne gdy między małżonkami brakuje zgody co do tego jak podzielić wspólny dorobek. Właściwym do złożenia wniosku o podział majątku wspólnego jest co do zasady zawsze sąd rejonowy miejsca położenia majątku podlegającego podziałowi. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której małżonkowie zgodnie pragną się finansowo rozliczyć między sobą – wówczas wniosek o podział rozpatrywany jest w ramach postępowania rozwodowego przez sąd okręgowy, przed którym toczy się sprawa o rozwód.

W przypadku gdy postępowanie o podział majątku wspólnego toczy się już po rozwodzie, prowadzone ono będzie w jednym z wielu sądów rejonowych w województwie wielkopolskim (właściwym ze względu na miejsce położenia majątku wspólnego małżonków).

Postępowania sądowe o podział majątku wspólnego są bardzo różne – czasem toczą się szybko i sprawnie, a czasem zostają rozciągnięte w czasie i przesiąknięte emocjami – z kłótniami o każdy możliwy składnik majątku wspólnego. Tym ważniejsze jest więc zapewnienie sobie wsparcia specjalisty z zewnątrz, który pomoże ostudzić atmosferę sporu i wypracować konstruktywne rozwiązanie. W pewnych przypadkach zachodzi również potrzeba przekonania sądu, że Klient w wyższym stopniu przyczynił się do wytworzenia majątku wspólnego małżonków i to jemu przysługiwać winna większa część podlegającego podziałowi majątku wspólnego. Postępowania takie są najbardziej skomplikowane pod względem prawnym i generują najwięcej negatywnych emocji po stronie współmałżonka.

W przypadku gdy możliwe jest osiągnięcie porozumienia stron, warto rozważyć dokonanie podziału majątku wspólnego przed notariuszem. Naszym Klientom możemy zaoferować współpracę z kancelarią notarialną na preferencyjnych warunkach.

Więcej o prawie rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii postępowań rozwodowych, piszemy na naszym blogu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji:

  • telefonicznie pod numerami: 510 551 991 (Paweł), 530 001 500 (Krzysztof), 61 22 333 20 (biuro).

  • mailowo pod adresami: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Rozwód | Kancelaria prawna Poznań