PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO BYDGOSZCZ

Zapraszamy do współpracy wszelkie osoby zainteresowane przeprowadzeniem podziału majątku wspólnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Najlepszym momentem na skonsultowanie zasad przeprowadzenia takiego podziału jest etap poprzedzający wniesienie pozwu o rozwód. Czasem może się bowiem okazać, że jednoczesne negocjowanie zasad rozwodu oraz podziału majątku wspólnego daje większe szanse osiągnięcia porozumienia, niż w przypadku odrębnego podejścia do obu problemów. Wynika to choćby z tego, że przykładowo małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, może przekonać niewinnego współmałżonka do wyrażenia zgody na rozwód bez orzekania o winie, w zamian za bardziej korzystne zasady podziału majątku wspólnego. W ten sposób osiągnąć można czasem również lepsze zasady kontaktu ze wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków.

Sądem właściwym do przeprowadzenia podziału majątku wspólnego jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia wspólnego majątku małżonków – niezależnie od wartości tego majątku. Postępowanie o podział majątku wspólnego toczy się przy tym najczęściej dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. W pewnych przypadkach sąd rozwodowy godzi się natomiast na przeprowadzenie podziału majątku w ramach postępowania rozwodowego, co pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Wówczas o zasadach podziału majątku wspólnego rozstrzyga odpowiednio Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Toruniu albo we Włocławku.

Jeśli pomiędzy małżonkami panuje zgoda co do zasad podziału majątku wspólnego, podział ten przeprowadzić można również przed wybranym przez małżonków notariuszem. Z usług notariusza warto również skorzystać jeśli chcemy powiązać zasady podziału majątku wspólnego z zasadami na których przeprowadzony ma zostać rozwód stron – zawrzeć można wówczas przed notariuszem umowę przedwstępną regulującą zasady podziału majątku wspólnego, który to podział odbywałby się już po rozwodzie małżonków.

Osoby zainteresowane tematyką prawa rodzinnego zapraszamy również do lektury naszego bloga.

Kontakt z nami możliwy jest:

  • telefonicznie pod numerami: 510 551 991 (Paweł), 530 001 500 (Krzysztof), 61 22 333 20 (biuro).

  • mailowo pod adresami: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Rozwód | Kancelaria prawna Bydgoszcz