• Oferta dla klienta prywatnego
 • Prawo pracy

PRAWO PRACY:

Oferta naszej kancelarii skierowana jest do wszystkich osób świadczących usługi na rynku pracy bez względu na jej podstawę (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie). W tej materii świadczymy pomoc  prawną poprzez udzielanie porad prawnych, analizowanie umów, kierowanie pism przedsądowych, a także reprezentację pracownika przed sądem i komornikiem.

W zakresie prawa pracy kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w następujących obszarach:

 • analiza umów pracowniczych, w tym:
  • weryfikacja umów o pracę;
  • weryfikacja regulaminów pracy;
  • weryfikacja regulaminów wynagradzania i premiowania;
  • weryfikacja umów o zakazie konkurencji;
  • weryfikacja umów o odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • sądowe dochodzenie roszczeń pracowniczych, w szczególności:
  • pozew o ustalenie stosunku pracy;
  • pozew o odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy
  • pozew o przywrócenie do pracy;
  • pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia;
  • pozew o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji pracownika;
 • ochrona praw rodzicielskich pracowników.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nasza kancelaria oferuje także pomoc w dochodzeniu roszczeń pracowniczych w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym. W dobie popularności upadłości konsumenckiej coraz częściej roszczenia te dochodzone są w drodze wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz w postępowaniu przed syndykiem i sędzią-komisarzem. Zapewniamy pełną pomoc prawną w tym zakresie.


radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Kancelaria prawna Poznań