WSPARCIE PRAWNE DLA KONSUMENTÓW - PRAWO RODZINNE | UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA | POZWY FRANKOWE

Naszą ofertę w zakresie pomocy prawnej udzielanej Klientom w ich „prywatnych” sprawach przygotowaliśmy z uwzględnieniem kwestii życiowo najistotniejszych, a więc rodziny i portfela. W tym obszarze zajmujemy się zagadnieniami, które nurtują naszych Klientów po opuszczeniu przez nich biura czy hali produkcyjnej, a związane są z koniecznością sprostania wyzwaniom, jakie niosą ze sobą rozwiązanie małżeństwa i podział majątku wspólnego, uregulowanie kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej nad nimi, ustalenie alimentów czy też uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków wybrnięcia z kredytu frankowego albo uwolnienie się od nadmiernego zadłużenia przez umorzenie długów. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż problemy ekonomiczne często stają się głównym tematem rozmów rozpadających się rodzin, a brak konsultacji z prawnikiem często staje się przyczyną podjęcia niewłaściwych decyzji. Dlatego też zachęcamy osoby zmagające się z zadłużeniem lub problemami prawnymi na gruncie prawa rodzinnego do skorzystania z naszych usług.

PRAWO RODZINNE

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż prawo rodzinne reguluje kwestie o niezwykle delikatnej materii. Z naszego doświadczenia wiemy, iż sprawy o rozwód czy separację, jak również spory o prawa rodzicielskie i alimenty zawsze implikują spore emocje u uczestników postępowań sądowych. Nic więc dziwnego, że w tego rodzaju przypadkach niezwykle cenna staje się pomoc osoby patrzącej chłodnym okiem na spory rodzinne i majątkowe, która biegle posługuje się regulacjami zawartymi w ustawach. Nasza kancelaria oferuje fachową pomoc w omawianej materii, dbając o to, by Klient został odciążony od kwestii formalnych związanych z toczącymi się postępowaniami.

Naszych Klientów wspieramy w sprawach o:

 • rozwód;

 • separację;

 • podział majątku wspólnego małżonków;

 • alimenty;

 • kontakty z dzieckiem;

 • władzę rodzicielską.

Więcej informacji o prawie rodzinnym znajdą Państwo na naszym BLOGU.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Niewątpliwie najkorzystniejszym sposobem wyjścia z nadmiernego zadłużenia stała się w ostatnich latach tzw. upadłość konsumencka, stanowiąca przy tym swoisty ratunek przed komornikiem. Jest to procedura umożliwiająca umorzenie zobowiązań na określonych przez sąd upadłościowy warunkach. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala konsumentowi uwolnić się od postępowań komorniczych, nękania ze strony firm windykacyjnych, czy narastających odsetek, a finalnie umożliwi rozpoczęcie życia z „czystą kartą”. O popularności zjawiska upadłości konsumenckiej świadczy fakt, że w przeciągu ostatnich 5 lat już przeszło 20 tysięcy osób skorzystało z oddłużenia, a po zmianach prawa, które wejdą w życie w roku 2020, z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej korzystać ma – wg prognoz Ministerstwa Sprawiedliwości –  nawet 30 tysięcy osób rocznie!

Ponieważ przygotowanie wniosku upadłościowego wiąże się z czasochłonnym procesem ustalenia kręgu wierzycieli i skompletowania obszernej dokumentacji, osoby zmagające się z zadłużeniem winny już teraz rozpocząć przygotowania do realizacji planu wyjścia z długów by w pełni skorzystać z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą upadłość konsumencka. Poznań, Warszawa, Bydgoszcz oraz inne miasta goszczące w swych sądach wydziały upadłościowe spodziewają się napływu fali wniosków upadłościowych, które wymagają starannego przygotowania od strony prawnej, by uniknąć czyhających na dłużników pułapek prawnych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa upadłościowego pozwoliło nam wypracować elastyczne zasady współpracy i rozliczeń z naszymi Klientami, w tym cieszące się powszechnie popularnością płatności w ratach – pozwalające uniknąć konieczności dużego jednorazowego wydatku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat upadłości konsumenckiej dostępnymi tutaj oraz na BLOGU.

POZWY FRANKOWE

Hipoteczne kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego (CHF) udzielane masowo w latach 2004-2010 przez banki, stały się źródłem olbrzymich problemów dla tysięcy kredytobiorców, którzy lata temu zaufali bankom. Prognozuje się, że na przełomie lat 2019/20 sądy „zaleje” fala pozwów frankowiczów, którzy dochodzić będą swych roszczeń od banków w związku z bezprawnymi postanowieniami zawartych umów kredytowych. Rzesza kredytobiorców „frankowych” rozważa w chwili obecnej podjęcie korków prawnych przeciwko bankom w celu jak najkorzystniejszego unormowania swej sytuacji prawnej wynikającej z obarczonych niedozwolonymi klauzulami umów.

Kredytobiorca w sporze z bankiem może liczyć m.in. na:

 • stwierdzenie przez sąd nieważności zawartej umowy lub wręcz braku skutecznego jej zawarcia;

 • unieważnienie przez sąd zawartej umowy;

 • "odfrankowienie" przez sąd zawartej umowy;

 • zwrot kwot nadpłaconych tytułem spreadów walutowych stosowanych przez bank;

 • zwrot nadpłaconej prowizji;

 • zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytu.

Przed wytoczeniem powództwa zachęcamy Państwa do skorzystania z porady prawnej podczas której opracowana zostanie taktyka procesowa optymalnie dopasowana do sytuacji konkretnego Klienta.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Kancelaria prawna Poznań | Warszawa | Bydgoszcz