Obsługa prawna sektora produkcyjnego

Obsługa prawna przedsiębiorstwa produkcyjnego wymaga dostosowania do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Specyfika ta przejawia się w szczególności w uwarunkowaniach takich jak: znaczna liczba zatrudnianych pracowników, okresowe zapotrzebowanie na pracę tymczasową, współpraca z dużymi sieciami handlowymi, zwiększone ryzyko zatorów płatniczych, konieczność ochrony własności przemysłowej przedsiębiorcy.

Obsługa prawna przedsiębiorstwa produkcyjnego wymaga więc specjalistycznego zakresu wiedzy prawnej, obejmującej w szczególności prawo pracy, prawo umów oraz przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Dla sprawnej i skutecznej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego konieczna jest również umiejętność współpracy z pracownikami Klienta oraz zrozumienie zasad współpracy Klienta z jego kontrahentami.

Rozumiemy powyższe potrzeby i wychodzimy im naprzeciw. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej sektora produkcyjnego – zarówno w charakterze zewnętrznego doradcy, jak i prawnika wewnętrznego. Pozwala nam to zrozumieć zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podstawowe potrzeby i zagrożenia prawne w relacjach Klienta z jego kontrahentami.

W ramach prowadzonej przez nas obsługi prawnej przedsiębiorstw produkcyjnych oferujemy m.in.:

  • przygotowywanie i weryfikację umów zawieranych przez naszych Klientów;
  • szerokie wsparcie w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych;
  • wsparcie w zakresie prawa pracy, pozwalające na prawidłowe ułożenie relacji prawnych Klienta z pracownikami;
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej przez naszych Klientów;
  • ochronę prawną Zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania zarządzanego przedsiębiorstwa;
  • reprezentację naszych Klientów w prowadzonych przez nich sporach prawnych.

Dzięki nabytemu doświadczeniu oraz otwartości na potrzeby Klienta, obsługę prawną przedsiębiorstwa produkcyjnego świadczymy sprawnie i rzetelnie.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Kancelaria prawna Poznań