Obsługa prawna MŚP

Nasza oferta dedykowana jest w szczególności podmiotom przynależącym do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Obsługa prawna MŚP z jednej strony uwarunkowana jest gotowością do kompleksowego rozwiązywania problemów, z którymi zmagają się te przedsiębiorstwa, z drugiej zaś wymaga indywidualnego podejścia do każdego Klienta oraz jego przypadku, a także specjalistycznej wiedzy prawnej niezbędnej do wyjaśniania szeregu zawiłych zagadnień prawnych. Obsługa prawna MŚP musi mieścić się także w odpowiednich ramach budżetowych.

Rozumiemy powyższe potrzeby i wychodzimy im naprzeciw. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej MŚP, zapewniając kompleksową pomoc w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa nowoczesnych technologii oraz ochrony danych osobowych, a tę szeroką paletę wsparcia prawnego uzupełniamy o stałą współpracę z doświadczonym doradcą podatkowym. Naszym Klientom oferujemy jednocześnie elastyczne zasady rozliczeń, które zawsze dopasowywane są do ich potrzeb (stawka godzinowa, ryczałt miesięczny, system mieszany).

W ramach prowadzonej przez nas obsługi prawnej MŚP oferujemy w szczególności:

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej przez naszych Klientów;
  • przygotowywanie i weryfikację umów zawieranych przez naszych Klientów;
  • szerokie wsparcie w zakresie stosowania przepisów prawa pracy;
  • wsparcie w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych;
  • ochronę własności intelektualnej, a w szczególności pomoc przy rejestracji znaków towarowych naszych Klientów oraz ochronę utworów wytworzonych lub nabytych przez naszych Klientów;
  • ochronę prawną Zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania zarządzanego przedsiębiorstwa;
  • reprezentację naszych Klientów w prowadzonych przez nich sporach prawnych.

Bogate doświadczenie pozwala nam wyjątkowo dobrze rozumieć specyfikę obsługi prawnej MŚP. Wsparcie prawne świadczymy rzetelnie, skutecznie, mając na względzie możliwości finansowe naszych Klientów.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Kancelaria prawna Poznań