Zawieranie, negocjowanie, realizacja oraz rozwiązywanie umów handlowych jest codziennością dla większości przedsiębiorców.

Wsparcie prawne pozwala ograniczyć ryzyko:

 • bezskuteczności czynności prawnej dotyczącej umowy (np. nieskutecznego zawarcia lub rozwiązania umowy);
 • zawarcia niekorzystnej i trudnej do rozwiązania umowy;
 • powstania niekorzystnej dla przedsiębiorcy dysproporcji sił w relacji z kontrahentem;
 • konfliktu z kontrahentem na etapie realizacji umowy;
 • poniesienia kosztów niekorzystnej umowy na etapie jej realizacji lub sporu z kontrahentem.

Wsparcie prawne dotyczące prawa umów jest jednym z filarów działalności naszej kancelarii. W ramach obsługi prawnej naszych klientów doradzamy w zakresie dotyczącym m.in:

 • umów sprzedażowych - zawieranych z nabywcami usług i towarów naszego Klienta;
 • umów zakupowych - zawieranych z dostawcami usług i towarów nabywanych przez naszego Klienta;
 • umów współpracy - zawieranych z agentami, dystrybutorami, przedstawicielami oraz kooperantami;
 • ogólnych warunków współpracy - wspieramy w przygotowaniu ogólnych warunków współpracy, które pomagają usprawnić i ujednolicić proces zawierania umów - w szczególności przez większych przedsiębiorców, którzy każdego miesiąca zawierają wiele umów z kontrahentami;
 • regulaminów świadczenia usług - niezbędnych i kluczowych w szczególności dla usługodawców oferujących swe produkty lub usługi w Internecie.

W związku z relacjami biznesowymi, w jakie wchodzą nasi Klienci, wspieramy ich także w zakresie:

 • umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania - obowiązkowych przy relacjach zakładających powierzenie danych osobowych do przetwarzania;
 • umów o zachowaniu poufności - kluczowych przy dopuszczaniu kontrahenta do know-how przedsiębiorcy;
 • umów o zakazie konkurencji - niezwykle istotnych dla ochrony pozycji rynkowej przedsiębiorcy.

Każdą umowę analizujemy biorąc pod uwagę ryzyko prawne oraz biznesowe wynikające z jej zapisów. Nasze wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu i przygotowywaniu kontraktów gwarantuje weryfikację każdej umowy z uwzględnieniem relacji panujących między naszym Klientem a drugą stroną umowy, co pozwala na przygotowanie najlepszych możliwych warunków prawnych współpracy oraz pomaga w zachowaniu dobrych relacji biznesowych pomiędzy naszym Klientem a jego kontrahentem. 

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Analiza i przygotowywanie umów | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz