WSPARCIE PRAWNE DLA STARTUP-ÓW

Startupy potrzebują zwykle stałej obsługi prawnej, borykając się jednocześnie z ograniczeniami finansowymi właściwymi dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Rozumiejąc ten problem, postanowiliśmy wyjść początkującym przedsiębiorcom (którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w okresie ostatnich 24 miesięcy) naprzeciw i zaproponować im możliwość uzyskania stałego wsparcia prawnego na preferencyjnych warunkach.

W jakim zakresie wspieramy startup? Dążymy przede wszystkim do tego by:

  1. Startup nie padł ofiarą nieuczciwych lub nierzetelnych inwestorów, którzy obiecują tak potrzebny początkującemu biznesowi kapitał na nie zawsze uczciwych warunkach.

  2. Startup od początku posiadał solidne podstawy formalno-prawne (organizacyjne). Zaniechania w tym zakresie, wynikające najczęściej z braku czasu lub kapitału, osłabiają od samego początku organizację i generują ryzyka prawne na późniejszych etapach jej rozwoju. Chodzi tutaj przede wszystkim o należytą konstrukcję umowy spółki, ochronę interesów startupu w umowach zawieranych z kontrahentami oraz inwestorami, a także wprowadzenie przynajmniej podstaw systemu ochrony danych osobowych przetwarzanych w startupie oraz wsparcie startupu we wprowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do startupów z branży IT oraz e-commerce.

Preferencyjne warunki świadczonego przez nas wsparcia polegają na tym, iż startup otrzymać może za 1 zł netto (1,23 zł brutto) usługę polegającą na:

  1. koordynacji procesu rejestracji spółki z o.o., jawnej lub komandytowej w systemie s24 (elektroniczna rejestracja spółki), albo

  2. przygotowaniu szablonu polityki prywatności na stronę internetową startupu

- pod warunkiem zlecenia nam na okres 12 miesięcy obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa wg jednego z poniższych wariantów:

wariant 1 - startup

Wariant 1 - podstawowe wsparcie przy minimalnym koszcie

zakres wsparcia prawnego: 5h miesięcznie

miesięczny koszt netto: 500 zł

czas trwania umowy: 12 miesięcy

wariant 2 - startup

Wariant 2 - szerszy zakres wsparcia przy umiarkowanym koszcie

zakres wsparcia prawnego: 10h miesięcznie

miesięczny koszt netto: 900 zł

czas trwania umowy: 12 miesięcy