Zapewnienie sprawnego funkcjonowania spółki handlowej wymaga stałego wsparcia prawnego.

Korzystanie ze wsparcia prawnego pozwala spółce ograniczyć ryzyko:

  • nieważności podejmowanych uchwał;
  • straty czasu związanego z przeciągającymi się postępowaniami rejestrowymi;
  • przyjęcia nieefektywnych i niepraktycznych rozwiązań korporacyjnych.

Naszym klientom oferujemy:

  • wsparcie osób zarządzających spółką - pozwalające na podejmowaniu decyzji w sposób poprawny formalnie;
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej - dokumentującej należyty przebieg zebrań wspólników, zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rady nadzorczej, a także regulującej zasady funkcjonowania spółki (umowa spółki, statut);
  • reprezentację przed KRS - mającą na celu możliwie sprawne dopełnianie obowiązków rejestrowych spółki;
  • wsparcie w zakresie fuzji i przekształceń - nadzorując przebieg procesów łączenia, podziału, czy też przekształcania spółek.

Wsparcie prawne staramy się świadczyć zawsze w sposób sprawny i przemyślany - uwzględniając przyszłe konsekwencje określonych rozwiązań dla spółki.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Obsługa prawna spółek | Poznań, Warszawa, Bydgoszcz