Codzienna pogoń za klientem, prowadzona w gąszczu przepisów prawnych i nieuczciwych nieraz działaniach konkurencji, wymusza na wielu przedsiębiorcach korzystanie z obsługi prawnej.

Obsługa prawna firmy pozwala m.in:

 • odciążyć przedsiębiorcę z ciążących na nim obowiązków formalnych;
 • podejmować decyzje biznesowe przy świadomości konsekwencji prawnych z nich wynikających;
 • ograniczyć ryzyko nieważności lub bezskuteczności działań podejmowanych przez przedsiębiorcę;
 • uregulować właściwie relacje z pracownikami;
 • zadbać o prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorcę;
 • ograniczyć ryzyko negatywnych konsekwencji finansowych wynikających z działań podejmowanych przy braku należytej świadomości prawnej.

W ramach obsługi prawnej firmy:

 • wspieramy prawidłowe przetwarzania danych osobowych – więcej;
 • dbamy o jakość umów zawieranych przez przedsiębiorcę – więcej;
 • reprezentujemy przedsiębiorcę w prowadzonych przez niego sporach prawnych – więcej;
 • doradzamy przedsiębiorcy w relacjach z pracownikami – więcej;
 • doradzamy spółkom handlowych w zakresie prawa spółek – więcej.

Obsługę prawną oferujemy w różnych systemach rozliczeń, dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

Nasza oferta skierowana jest w szczególności w kierunku następujących sektorów biznesu: