Obsługa prawna e-commerce

Obsługa prawna e-commerce dedykowana jest tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w obszarze szeroko rozumianego handlu za pośrednictwem internetu. Dynamiczny rozwój tego sektora usług i liczne zmiany legislacyjne dyktują wręcz konieczność skorzystania z usług prawników specjalizujących się w tej branży.

Obsługa prawna e-commerce wymaga dostosowania do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, który funkcjonuje zarówno w obrocie konsumenckim (B2C), jak i w obrocie profesjonalnym pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). Ten kłopotliwy dualizm wymaga znajomości wciąż zmieniającego się prawa konsumenckiego, prawa ochrony danych osobowych i podstaw cyberbezpieczeństwa oraz prawa własności intelektualnej, przy jednoczesnym dążeniu do zawierania korzystnych dla Klienta umów i zabezpieczania roszczeń Klienta. Do tego doliczyć należy również kwestie związane z wewnętrznym funkcjonowaniem biznesu, takie jak przestrzeganie praw pracowników i współpracowników czy optymalizacja podatkowa.

Rozumiemy powyższe potrzeby środowiska e-commerce i wychodzimy im naprzeciw. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów tej branży, w szczególności w zakresie projektowania i weryfikacji regulaminów sklepów internetowych, eliminacji z nich klauzul niedozwolonych (abuzywnych), sporządzania i weryfikowania umów zawieranych przez naszych Klientów z klientami i dostawcami usług z sektora B2B, jak również w zakresie ochrony danych osobowych oraz reprezentowania naszych Klientów przed sądami konsumenckimi i gospodarczymi.

W ramach prowadzonej przez nas obsługi prawnej e-commerce oferujemy m.in.:

  • przygotowywanie i weryfikację regulaminów e-sklepów oraz innych dokumentów publikowanych na stronach internetowych (polityka prywatności, regulaminy blogów itp.);
  • przygotowywanie i weryfikację umów zawieranych przez naszych Klientów;
  • szerokie wsparcie w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem;
  • ochronę własności intelektualnej, a w szczególności pomoc przy rejestracji znaków towarowych naszych Klientów oraz ochronę utworów wytworzonych lub nabytych przez naszych Klientów;
  • wsparcie prawne w prawidłowym układaniu relacji z pracownikami, współpracownikami i kontrahentami;
  • reprezentację naszych Klientów w prowadzonych przez nich sporach prawnych.

Dzięki nabytemu doświadczeniu rozumiemy specyfikę handlu internetowego, dzięki czemu obsługa prawna e-commerce świadczona jest przez nas rzetelnie i skutecznie.

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Kancelaria prawna Poznań