Fenomen upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest bez wątpienia najlepszym sposobem wyjścia z problemów finansowych dla osób, których zobowiązania przewyższają posiadany przez nie majątek. Rozwiązanie to dedykowane jest zwłaszcza tym dłużnikom, którzy znaleźli się w przysłowiowej sytuacji bez wyjścia. Za taką należy uznać narastające odsetki od znacznych kwot należności głównych, nieustające telefony od wierzycieli, procesy sądowe, postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników, czy działania firm windykacyjnych – często na granicy prawa. Dzięki ogłoszeniu upadłości istnieje możliwość uwolnienia się od tego rodzaju nieprzyjemności i rozpoczęcia życia z „czystą kartą”. Wszystko to za sprawą umorzenia zobowiązań przez sąd, które dla konsumenta jest zasadniczym celem postępowania upadłościowego.

Od 31 grudnia 2014 r., kiedy to umożliwiono ogłaszanie upadłości osobom nieposiadającym majątku, sądy ogłosiły upadłość w stosunku do przeszło 26 tysięcy konsumentów. Według danych statystycznych z roku na rok na oddłużenie mogło liczyć coraz więcej osób:

2015 - ok. 2100 osób;

2016 - ok. 4400 osób;

2017 - ok. 5500 osób;

2018 - ok. 6500 osób;

2019 - ok. 7900 osób.

Trudno zatem nie mówić o fenomenie upadłości konsumenckiej, która – wedle prognoz Ministerstwa Sprawiedliwości – będzie cieszyć się jeszcze większą popularnością i sięgać nawet 30 tysięcy oddłużeń rocznie!

Wielka nowelizacja upadłości konsumenckiej

Prognozy rządu nie są bezpodstawne, gdyż w latach 2014 – 2019 istniały poważne prawne przeszkody do ogłaszania upadłości w stosunku do zdecydowanej większości chętnych. Na plan pierwszy wysuwa się oddłużenie byłych przedsiębiorców oraz członków zarządu spółek handlowych, które dotąd rzadko następowało w postępowaniu upadłościowym – a to ze względu na stwierdzane przez sądy zaniechanie terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (w trybie dla podmiotów gospodarczych). W wyniku nowelizacji, która zacznie obowiązywać w 2020 r., ta przeszkoda w oddłużeniu zniknie z polskiego systemu prawnego. Podobnie rzecz się mieć będzie z nagminnie stwierdzanym przez sądy „rażącym niedbalstwem” w doprowadzeniu się do stanu niewypłacalności. Ta przeszkoda dotyczyła w szczególności osób, które zaciągały zobowiązania przekraczające ich możliwości finansowe i popadały w tzw. spiralę kredytową. Po nowelizacji „rażące niedbalstwo” nie będzie stanowiło podstawy do oddalenia wniosku upadłościowego, a jedynie wydłuży okres planu spłaty wierzycieli. Zmiany te umożliwią ogłaszanie upadłości na znacznie większą skalę niż dotychczas. Dzięki poszerzeniu kompetencji syndyków i referendarzy sądowych postępowania upadłościowe mają się przy tym toczyć szybciej i sprawniej niż obecnie.

Dokonując zmiany przepisów ustawodawca wyszedł z założenia, że każdy zasługuje na „drugą szansę”, a jego energia (po umorzeniu długów) winna być angażowana do legalnych przedsięwzięć, a nie spożytkowana w szarej strefie. Co ważne: osoby, których wnioski o ogłoszenie upadłości zostały już oddalone przez sąd będą mogły liczyć na oddłużenie po nowelizacji! Jest to o tyle istotne, że wielu dłużników niezasadnie żyje w przeświadczeniu, iż wskutek oddalenia przez sąd uprzednio złożonego wniosku podlega 10-letniemu zakazowi ogłaszania upadłości.

Z rozpoczęciem przygotowań do złożenia wniosku upadłościowego nie warto zwlekać zbyt długo, ponieważ inwentaryzacja wierzycieli oraz zgromadzenie niezbędnej dokumentacji są stosunkowo czasochłonne, a złożenie wniosku winno nastąpić w pierwszych dniach nowelizacji, by uprzedzić zapowiadaną przez rząd „powódź wniosków”.

W jaki sposób pomagamy w oddłużeniu?

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe i wyspecjalizowane doradztwo w zakresie oddłużenia. Od początku 2015 r., kiedy to ogłaszanie upadłości konsumenckiej stało się możliwe na szerszą skalę, pomagamy w skutecznym zaplanowaniu umorzenia zobowiązań i przejściu dość skomplikowanej, lecz wartej przebycia, procedury przed sądem upadłościowym. Jesteśmy przygotowani na wielką rewolucję roku 2020 (nowe przepisy weszły w życie z dniem 24 marca 2020 r.), która pozwoli na umorzenie zobowiązań także tym osobom, których oddłużenie dotąd nie było możliwe.

Nasi Klienci mogą liczyć na bardzo elastyczne zasady współpracy i rozliczeń, dopasowane do ich indywidualnej sytuacji, w tym na rozłożenie płatności na raty. Możemy poszczycić się faktem, iż przeszło połowa naszych Klientów to osoby, które zawitały do nas z polecenia innych osób, którym udzieliliśmy pomocy prawnej. Okoliczność ta dobitnie pokazuje, iż skutecznie staramy się odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez naszych Klientów.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski, a w szczególności z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, którzy mogą się z nami spotkać odpowiednio: w Poznaniu, Warszawie oraz Bydgoszczy.

Wsparcia naszym Klientom udzielamy w 3 następujących krokach:

Krok 1 - spotkanie i analiza dokumentów

Naszą współpracę z Klientem rozpoczyna spotkanie, podczas którego wnikliwie i rzetelnie zapoznajemy się z historią powstałego zadłużenia, jego przyczynami oraz dokumentacją dostarczoną przez Klienta, naświetlając – krok po kroku – plan przejścia od stanu nadmiernego zadłużenia do stanu wolnego od zobowiązań.

Krok 2 - przygotowanie wniosku o upadłość

Wspieramy w przygotowaniu skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dbamy przy tym o umiejętne uzasadnienie takiego wniosku, które będzie rzutować na sytuację Klienta w kolejnych etapach postępowania upadłościowego i będzie mieć wpływ na zasady umorzenia zobowiązań.

Krok 3 - dalsze wsparcie

Na życzenie Klienta, udzielamy wsparcia prawnego także po ogłoszeniu upadłości, pomagając na każdym etapie procedury oddłużeniowej (ustalenie i realizacja planu spłaty). Dbamy nie tylko o to, by nasz Klient zyskał szansę na oddłużenie, ale dążymy do umorzenia jego zobowiązań na możliwie najlepszych warunkach.