Czego dotyczy rozporządzenie e-privacy?

Rozporządzenie e-privacy, wg ostatniej wersji projektu tego rozporządzenia, datowanej na 04 maja 2018 r., ma mieć zastosowanie do następujących kwestii:

  • przetwarzania treści pochodzących z łączności elektronicznej (obrazu, dźwięku, tekstu, etc.) oraz metadanych pochodzących z łączności elektronicznej (dane o lokalizacji urządzenia, czas zalogowania do systemu, etc.), prowadzonego w związku ze świadczeniem oraz korzystaniem z usług łączności elektronicznej;
  • informacji dotyczących urządzeń końcowych wykorzystywanych przez użytkowników końcowych;
  • wprowadzania na rynek oprogramowania umożliwiającego komunikację elektroniczną, w tym odbiór oraz prezentację informacji w internecie;
  • oferowania publicznie dostępnych katalogów użytkowników końcowych usług łączności elektronicznej;
  • wysyłania do użytkowników końcowych informacji stanowiących marketing bezpośredni.

Najgłośniej o rozporządzeniu e-privacy będzie zapewne w działach marketingu w związku z regulacjami dotyczącymi prowadzenia marketingu bezpośredniego. Z praktycznego punktów widzenia niezwykle ważne są natomiast dwie pierwsze z wymienionych wyżej kwestii, dotyczyć one będą bowiem ogromnej części przedsiębiorców – nawet takich, którzy niekoniecznie prowadzą marketing bezpośredni produktów czy usług.

Do jakiego przetwarzania rozporządzenie e-privacy nie ma zastosowania?

Rozporządzenie e-privacy nie ma zastosowania w szczególności do zamkniętych grup użytkowników końcowych, takich jak sieci firmowe (intranet), do których dostęp mają wyłącznie członkowie danej instytucji (pkt 13 preambuły rozporządzenia e-privacy). Rozporządzenie e-privacy znajduje zastosowanie jedynie do sieci umożliwiających dostęp nie predefiniowanym grupom użytkowników, którzy dostęp do sieci uzyskują przy spełnieniu tych samych warunków – np. do sieci wifi dostępnych dla osób z zewnątrz organizacji (np. dla klientów sklepu).

radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

e-privacy | Kancelaria prawna Poznań