ZASADY PŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRAWNE:

Usługi prawne świadczymy starając się zapewnić Klientom przede wszystkim najwyższą jakość wsparcia prawnego, oferując przy tym konkurencyjne warunki finansowe świadczonych przez nas usług prawnych.

Ustalając wysokość wynagrodzenia należnego za realizację zleceń powierzonych nam przez Klientów, kierujemy się następującymi zasadami:


ELASTYCZNOŚĆ I DOPASOWANIE DO PREFERENCJI KLIENTA:

Zdajemy sobie sprawę, że różni Klienci preferują różne systemy rozliczeń. Stąd też oferujemy Klientom wynagrodzenie oparte o:

  • ryczałt - odgórnie ustalona całościowa kwota wynagrodzenia za świadczone usługi prawne, zapewniająca Klientowi pełną jasność i przewidywalność w zakresie kosztów zamówionych usług;
  • stawkę godzinową - zapewniającą, że Klient wie dokładnie za co i ile płaci - wynagrodzenie płatne jest w oparciu o zestawienie czasowe czynności zrealizowanych na zlecenie Klienta;
  • systemy mieszane - polegające np. na tym, że część wynagrodzenia płatna jest z góry, część rozkładana na raty płatne przy okazji kolejnych rozpraw, a część stanowi wynagrodzenie za sukces płatne po zakończeniu sprawy powierzonej nam przez Klienta.

TRANSPARENTNOŚĆ ROZLICZEŃ Z KLIENTEM:

Dążymy zawsze do tego by wynagrodzenie za zlecane nam sprawy ustalić odgórnie, tak by Klient miał pełną jasność co do wysokości kosztów obsługi prawnej, które będzie musiał ponieść. Preferujemy podpisywanie umów regulujących jasno wysokość i terminy płatności wynagrodzenia należnego za zlecone usługi prawne.


OGRANICZANIE OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH PO STRONIE KLIENTA:

O ile to możliwe, proponujemy Klientom by część wynagrodzenia płatna była w ratach - dopiero przy okazji terminów kolejnych rozpraw wyznaczanych przez sąd albo w związku z kolejnymi realizowanymi etapami zleconych nam usług. Niejednokrotnie umawiamy się z Klientem, iż część wynagrodzenia płatna jest dopiero po zakończeniu prowadzonej sprawy, co odkłada w czasie moment zapłaty tej części wynagrodzenia i prowadzi do tego, że egzekwowane jest ono niejednokrotnie wprost od przeciwnika procesowego naszego Klienta.


radca prawny Paweł Borek | radca prawny Krzysztof Doliński

Kancelaria prawna Poznań